Foglalkozás egészségügy

Rendel

Dr. Beranek László főorvos

Dr. Luczai Marianna adjunktus

2007 óta végezzük a foglalkoztatottak üzemorvosi ( ma: foglalkozás orvostani) vizsgálatát. A hatályos jogyszabályoknak megfelelően beiskolázáskor szakmai, munkába állás, munkakörmódosítás, kihelyezés bizonyos eseteiben előzetes, ill
etve évente időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok szükségesek. Munkáltatótól beutaló szükséges.
 
Időpontegyeztetés és részletes felvilágosítás: +3630/7884585 Bárdos Tiborné
 

Milyen vizsgálatokat végzünk a rendelésen?

A rendeletben szabályozott vizsgálatokon kívül EKG vizsgálat, illoetve a szerződéskötéskor külön egyeztetett szűrővizsgálatok.

A cég a szerződést követően az abban és a jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően végzi tevékenységét. 

 

 • munkaalkalmassági vizsgálatok (előzetes, időszakos, soron kívüli) 

 • gépkezelői jogosítványokhoz orvosi alkalmassági vizsgálatok 

 • diabetologus bevonásával gépjárművezetői engedélyhez javaslat kiadása cukorbetegek részére.

 • Külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok,​

 • szükséges védőoltások megadása a szerződésben egyezetetettek szerint. 

Cégünk:

 • kivizsgálja, jegyzőkönyvezi a külön jogszabályban meghatározottak szerint, a foglalkozási megbetegedéseket, fokozott expozíciónak kitett eseteket,

 • vizsgálja a munkavégzés egészségkárosító hatásait,

 • végzi az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást,

 • végzi a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást,

 • végzi az egyes foglalkozási csoportokra előírt időszakos orvosi vizsgálatokat,

 • előírásszerűen vezeti a dolgozók foglalkozás-egészségügyi nyilvántartását,

 • végzi a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálatát,

 • foglalkozási megbetegedés gyanújának kivizsgálása, megszervezi a speciális vizsgálatokat és lefolytatja a jogszabályban rögzített eljárásokat, a nyilvántartást úgy vezeti, hogy azok a dolgozók egészségi állapotát megfelelően tükrözzék. Ennek érdekében felek kölcsönösen kötelesek jóhiszeműen közreműködni,

 • eleget tesz a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségének.

 

Szakembereink szerződött partnereinknél részt vesznek: 

 • a munkahelyi veszélyforrások feltárásában

 • foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában

 • az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében

 • a munka- és egészségvédelmi szemléken a megbízó telephelyén, minőségügyi audit kapcsán.

 • a katasztrófa-megelőző, -elhárító, -felszámoló munkában és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában

 • részt vesz a közegészségügyi-járványügyi szemléken, munkahelyi kockázatbecslésben

 • a védőoltások megszervezésében (influenza, hepatitis, kullancs-encephalitis.....)

 

Jogszabályi hivatkozások 

 • Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény

 • 1993. évi XCIII. Tv a munkavédelemről

 • A foglalkozás egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995 (VII.14.) Korm. rendelet

 • A foglalkozás egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995 (VIII.25.) NM rendelet

 • A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996 (VIII.28.) NM rendelet

 • A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

 • A keszon munkáról szóló 6/1987 (VI.24.) EüM rendelet

 • A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM. rendelet

 • A 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

 • 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelete a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

 • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

 • 3/2002. SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek megvilágításáról

 • 22/2005. (VI:24.) számú EüM rendelet a kéz/kar és az egésztest rezgés expozícióról

 • 66/1999. Eü.M. rendelet egyéni védőeszköz juttatás belső szabályozása

 • 25./1998. (XII. 27.) EüM. rendelet a kézi tehermozgatásról

 • 50/1999. (XI.3.) EüM. rendelet a képernyő előtti munkavégzésről

 • 26/2000. (IX. 30.) EüM. rendelet a foglalkozási rákkeltőkről

 • 12/2006. (III.23.) EüM. rendelet az azbesztről

 • 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet a rehabilitációról

 • 18/2008. (XII. 3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszközökről

 • A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdek

 • en szükséges járványügyi intézkedésekről (18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet)